Impartimos charlas informativas

Temas de extranxeiría, xestión inmobiliaria, dependencia e cambios posturais, protección de datos e orientación laboral

Xornadas