Mediación Intercultural | Exclusión Social | Igualdad

Concha no camiño

Concha no Camiño é un convenio de colaboración entre o Patronato e diferentes empresas onde éstas ofertan descontos nos seus produtos ós usuarios do Patronato.