O Patronato Concepción Arenal é unha asociación sen ánimo de lucro que se financia a través de axudas públicas.

Transparencia