Inicio

Concepción Arenal

Frases para lembrar a Concepción Arenal

  • Todas as cousas son imposibles, mentres o parecen.

  • As malas leis sempre atoparán, e contribuirán a formar, homes peores ca eles mesmos, encargados de executalas.

  • En moitos casos facemos por vaidade ou por medo, o que debemos facer por deber.

  • O amor vive máis do que dá que do que recibe.

  • Ás veces chamamos favor á xustiza, e cremos de boa fe que fomos bos e xenerosos cando non fomos máis que xustos.

  • A paixón polo home é un torrente; Para as mulleres, un abismo.

  • O ruído da risa pasa. A forza do razoamento permanece.

  • A mellor homenaxe que se lle pode facer á boa xente é imitalas.

SEDES PATRONATO FERROLTERRA

ENTIDAD FINACIADA POLA DEPUTACION DA CORUÑA

Programa EOR-1
Humanización de Espazos
FONDOS FOIE 2023

Coeficiente de participación 0,8
Importe subvencionado 6.540,80€

ENTIDAD FINACIADA POLA DEPUTACION DA CORUÑA

Programa EOM-1
FORMACIÓN PRELABORAL “CAMIÑO CARA EMPREGO”
FONDOS FOAXE 2023

Coeficiente de participación 0,798
Importe subvencionado 6.864,00€